Avís Legal

Avís Legal

El lloc web i el domini www.casamacia.cat corresponen a l’Associació Amics Casa Macià, amb CIF G09827387, domicili al carrer Sant Sebastià, 2 de Molló (CP 17868), adreça electrònica ………………… Figura inscrita al registre d’associacions amb el número 71.087.

 

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (els continguts), pertanyen a l’Associació o a tercers que n’han autoritzat l’ús. L’Associació presenta aquests continguts per a informar de les seves activitats i iniciatives i autoritza que s’usin per a finalitats no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web.

 

Tot i que l’Associació actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. L’Associació no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

L’Associació tracta les dades que s’obtenen per mitjà de formularis presents al web, o a partir de la recepció de correus, en els termes i condicions que figuren a la política de protecció de dades consultable des del peu d’aquest lloc.